【SỰ KIỆN LANDING】PHẦN THƯỞNG VÒNG QUAY MAY MẮN

Quà Tặng gồm: 

 • Tôn Ngộ Không x1
 • Mảnh Tôn Ngộ Không x1
 • Mảnh Tôn Ngộ Không x2
 • Quà Hào Hoa Hắc Kim x1
 • Chiến Hồn Tiên Đặc Biệt - Tốc Độ x1
 • Mảnh Vạn Năng x50
 • Mảnh Thần Binh x50
 • Gói Chọn Chiến Hồn-Tiên x1
 • Gói Nguyên Liệu Cao x1
 • Lệnh Chiêu Mộ Phe x10
 • Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí x1
 • Gói Nguyên Liệu Sơ x1
 • Dung Môi Thần Binh x1
 • Tầm Bảo Lệnh Cao x1
 • Gói Tàng Bảo Đồ-Cao x1
 • KNB x500

 

Chú ý:

- Phải đăng nhập tài khoản game để tham gia sự kiện trên Landing.

- Mỗi ô Quà trong sự kiện sẽ chứa 1 mã GiftCode riêng khác nhau, quay trúng ô quà nào sẽ nhận được GiftCode chứa quà đó

- Tiên Quân nhận được mã GiftCode quà thì nhanh chóng nạp luôn vào tài khoản Game của mình để tránh hết hạn code.

- Cùng 1 ô quà có thể nhận được nhiều mã GiftCode khác nhau và đều nhập được bình thường.

- Đây là GiftCode riêng nên 1 mã Code chỉ nhập được 1 lần.

- Sự kiện Landing chỉ tính số SohaCoin Tiên Quân nạp vào game trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp trước hoặc sau khi diễn ra sự kiện đều sẽ không được tính.

- Khi có tranh chấp xảy ra, quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Game