【SỰ KIỆN】PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP LỰC CHIẾN THƯỢNG THẦN VẠN GIỚI

⏰THỜI GIAN: Giải đấu diễn ra trong 14 ngày kể từ 10h00 ngày 21/02 - 23h55 ngày 05/03

🎁PHẦN THƯỞNG:  

🏆VÔ ĐỊCH:

Mảnh Tướng Tôn Ngộ Không *100 

- Rương Chọn Tử Nữ Chí Tôn *1 

- Mảnh Thần Binh *200 

- Thẻ Chiêu Mộ Phe *25 

- Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí *50 

 

🥈TOP2: 

- Mảnh Tướng Tôn Ngộ Không *50 

- Rương Chọn Tử Nữ Sử Thi *1 

- Mảnh Thần Binh *150 

- Thẻ Chiêu Mộ Phe *20 

- Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí *30 

 

🥉TOP3: 

- Gói Chọn Tướng Trác Việt *2 

- Mảnh Thần Binh *100 

- Thẻ Chiêu Mộ Phe *10 

- Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí *20 

 

🏅TOP4-6: 

- Gói Chọn Tướng Trác Việt *1 

- Mảnh Thần Binh *50 

- Thẻ Chiêu Mộ Phe *10 

- Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí *10 

 

🎖TOP7-10: 

- Gói Chọn Tướng Trác Việt *1 

- Thẻ Chiêu Mộ Phe *10 

- Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí *10

 

⚠️Lưu Ý

- Tiên Quân đạt mức lực chiến 200 Vạn trở lên mới được tính Top Lực Chiến của giải đấu Thượng Thần Vạn Giới. 

- Mỗi Tiên Quân chỉ được nhận 1 quà Top Lực Chiến. 

- Nếu 2 Tiên Quân trở lên có số lực chiến ngang nhau thì Tiên Quân nào đạt mức lực chiến đó trước sẽ được xếp ở trên. 

- BXH Thượng Thần sẽ tính tổng lực chiến theo nhân vật và server không tính theo tài khoản, cùng 1 tài khoản nếu Tiên Quân chơi 2 server khác nhau và cùng đạt top thì đều được tính quà. 

- BXH Thượng Thần sẽ cập nhập Lực Chiến của các Tiên Quân liên tục cho đến khi kết thúc Giải đấu. 

- Sau khi kết thúc giải đấu Tiên Quân có tăng lực chiến cũng không được tính vào BXH Thượng Thần. 

- Quà Top 10 sẽ được trao qua thư sau khi kết thúc sự kiện ( chậm nhất trong vòng 72h, không tính thứ 7 và chủ nhật). 

- Sự kiện áp dụng toàn bộ các server được mở trong thời gian diễn ra giải đấu. 

- Khi có tranh chấp xảy ra quyết định của BQT là quyết định cuối cùng. 

 

Chúc các Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

Game