【SỰ KIỆN】Điểm Danh Nhận Code Mừng 1 Tháng Ra Mắt

Thời gian sự kiện: Diễn ra trong 14 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện

Thể lệ:

- Đăng nhập mỗi ngày nhận 1 lượt Điểm Danh. Nhấn vào Ngày đó để điểm danh thành công.

- Bấm vào từng ô "Ngày" hiện tại để điểm danh lần lượt

- Điểm Danh hàng ngày đạt đủ số ngày yêu cầu sẽ nhận được GiftCode

- Không đăng nhập ngày nào sẽ mất lượt ngày đó, không được Điểm Danh bù, yêu cầu đăng nhập hàng ngày.

- Lượt Điểm Danh được làm mới hàng ngày nên sau khi đăng nhập nhận lượt điểm danh, yêu cầu Điểm Danh luôn không được tích lại.

- Bấm nút "Lịch Sử" hiện Lịch Sử các ngày tham gia sự kiện và các mốc quà đã đổi.

- Mỗi mốc quà chỉ được đổi 1 lần, đổi xong sẽ tối đen mốc quà đó.

- Mỗi GiftCode tại các mốc quà cũng chỉ nhập được 1 lần.

Phần thưởng: Đạt mốc số ngày Điểm Danh sẽ nhận được GiftCode:

- Mốc 3 ngày liên tục: Lệnh Chiêu Mộ Cao *20, Tàng Bảo Đồ Cao *1

- Mốc 7 ngày liên tục: Thẻ Chiêu Mộ Phe *10, Thẻ Triệu Hồi Tọa Kỵ *5, Thẻ Triệu Hồi Thánh Vật *5

- Mốc 14 ngày liên tục: Mảnh Thần Binh *50, Gói Nâng Sao Truyền Thuyết *2, Đột Phá Đan *500, Đá Cường Hóa *500

Game