【SỰ KIỆN】ĐUA TOP PHÚ GIÁP THIÊN HẠ

THỜI GIAN: diễn ra trong 14 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện từ 00h00 ngày 21/03 - 23h59 ngày 03/04

💥NỘI DUNG: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Tiên Quân sẽ thi đấu để trở thành Phú Giáp Thiên Hạ thông qua việc nạp Sohacoin vào game, mức Xếp Hạng sẽ được tính bằng tổng SOHACOIN được quy đổi vào game Vạn Giới PK theo từng Nhân Vật và Server mà Tiên Quân chơi.

Điểm Phú Hào được tính như sau: 1 SohaCoin = 1 Điểm Phú Hào Top 10 Tiên Quân có số Điển Phú Hào cao nhất sẽ nhận được quà từ sự kiện Phú Giáp Thiên Hạ.

🎯PHẠM VI ÁP DỤNG: Toàn bộ các server

🎁PHẦN THƯỞNG:

🏆TOP 1: Tôn Ngộ Không *2, Rương Chọn Tử Nữ Chí Tôn *1, Chiến Hồn Lệnh *30, Mảnh Thần Binh *200, Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí *50

🥈TOP 2: Tôn Ngộ Không *1, Gói Chọn Thánh Vật-Cao *1, Chiến Hồn Lệnh *20, Mảnh Thần Binh *100, Gói Chọn Nguyên Tinh Thần Khí *20

🥉TOP 3: Gói Chọn Tướng Hắc Kim *2, Chiến Hồn Lệnh *10, Mảnh Thần Binh *50, Gói Nguyên Liệu Sơ *2

🏅TOP 4 - 6: Gói Chọn Tướng Hắc Kim *1, Chiến Hồn Lệnh *10, Mảnh Thần Binh *50, Gói Nguyên Liệu Sơ *1

🏅TOP 7 - 10: Gói Chọn Tướng Trác Việt *1, Thẻ Triệu Hồi Tọa Kỵ *10 , Mảnh Thần Binh *50, Gói Nguyên Liệu Sơ *1

⚠️ LƯU Ý:

- Tiên Quân nạp từ 2000 SohaCoin trở lên mới được tính tham gia sự kiện và Top Phú Giáp Thiên Hạ.
- Xếp hạng được tính theo Nhân Vật và Server mà Tiên Quân đã quy đổi SohaCoin thành Linh Ngọc vào game, KHÔNG tính theo tài khoản đăng nhập.
- Những Tiên Quân có số điểm phú hào ngang nhau, thì Tiên Quân đạt được mức điểm đó trước sẽ có thứ hạng cao hơn Tiên Quân còn lại.
- Phải quy đổi SohaCoin thành Linh Ngọc vào game mới được tính, chỉ nạp SohaCoin mà ko dùng đổi vào game cũng sẽ không được tính điểm.
- Quà Top 10 sẽ được trao qua thư sau khi kết thúc sự kiện ( chậm nhất trong vòng 72h, không tính thứ 7 và chủ nhật).
- Sự kiện áp dụng và tính kết quả với tất cả Tiên Quân trên toàn bộ các server của Vạn Giới PK.
- Tiêu Linh Ngọc sẽ không được tính vào điểm phú hào.
Game