【Sự Kiện】Các Gói Siêu Ưu Đãi Nên Mua

【Sự Kiện】Các Gói Siêu Ưu Đãi Nên Mua

I. Ưu Đãi Trọn Đời

- Ưu đãi đăng nhập nhận quà, còn chơi là còn tặng, ưu đãi tới hết đời.

II. Chiến Lệnh

Lưu ý:

- Thưởng sẽ liên tục hoàn trả khi đạt tới cấp nhận thưởng.

III. Thẻ Tháng

 

IV. Quà Đầu Tư

Lưu ý: Chia ra làm 4 loại đầu tư nhận thưởng. Tiên hữu sau khi mua gói đầu tư nhớ hoàn thành và điểm danh đầy đủ để nhận thưởng nhé. 

- Quà đầu tư 7 ngày, 128 Linh Ngọc, 328 Linh Ngọc: Điểm danh nhận thưởng

- Quà đầu tư mạo hiểm: Hoàn thành mạo hiểm nhận thưởng

VQuà Nạp Đầu

Nạp đầu 6 Linh Ngọc: Nhận trang bị cam và tướng truyền thuyết sát thương cao Lý Bạch
Nạp đầu tích nạp 100 Linh Ngọc: Nhận thời trang giới hạn Nhân vật Cẩm Thiếu Niên Hoa cùng tài nguyên hiếm.