【Sự Kiện】HẸN ƯỚC TAM GIỚI

[SỰ KIỆN] HẸN ƯỚC TAM GIỚI

1. Thời gian sự kiện:

10:00 ngày 15/02 đến 23:59 ngày 29/02

 

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả công dân là người Việt Nam trên 18 tuổi, sinh sống hoặc làm việc tại nước ngoài

 

3. Hướng dẫn cách chơi:

- Đại hiệp đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email) cùng địa chỉ để gửi thông tin báo danh của Vạn Giới PK

- Các đại hiệp sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được (5.000 - 10.000 - 30.000 - 100.000 - 200.000 người hẹn ước)                       

 

4. Phần thưởng:

Mốc Hẹn Ước:

  • 5.000: KNB*888 +  Đồng *50.000 + Hồn Đan *5000
  • 10.000: Thẻ chiêu Mộ Cao *10 + Đồng *80.000 + Đan Đột Phá *100
  • 30.000: Lệnh Tầm bảo Cao *10 + Đá Cường Hóa Trang Bị *50 + Đá Cường Hóa Pháp Bảo *20
  • 100.000: Thánh Vật Tím - Ngọc Vô Song *1 + Đá Cường Hóa Trang Bị *200 + Đá Trang bị May Mắn Cam *3 +  Đan Đột Phá *200
  • 200.000: Tử Nữ Chí Tôn - Tiểu Bạch Long *1 +  Nguyên Tinh Thần Khí *10 + Hóa Hình Đan *10 +  Phá Ách Đan *5

Kết thúc sự kiện đạt mốc Hẹn Ước nào sẽ phát quà All Server mốc đó.

Game