【Tính Năng】CHIÊU MỘ TƯỚNG VÀ HỆ THỐNG TƯỚNG

【Tính Năng】CHIÊU MỘ TƯỚNG VÀ HỆ THỐNG TƯỚNG

 

I. Hệ thống Chiêu Mộ Tướng trong Vạn Giới PK:

1. Chiêu Mộ Cao Cấp: Là loại chiêu mộ quan trọng nhất, quay với 10 lượt chắc chắn ra tướng cam, ngẫu nhiên chiêu mộ 1 hoặc 10 lần nhận tướng cam Truyền Thuyết, thậm chí có tỷ lệ nhận được tướng cam - Trác Việt !!!

2. Chiêu Mộ Thường: chiêu mộ ngẫu nhiên 1 hoặc 10 tướng nhận tướng xanh sử thi, cam truyền thuyết

3. Chiêu Mộ Tình Bạn: chiêu mộ ngẫu nhiên 1 hoặc 10 tướng nhận tướng xanh sử thi, cam truyền thuyết

 

Chiêu Mộ Cao Cấp