【Tính Năng】Quần Hùng Trục Lộc - Công Thành Chiến

[Tính Năng] Quần Hùng Trục Lộc - Công Thành Chiến

1. Lưu Ý:

- Người chơi đạt cấp độ 50 và vượt ải 10, có gia nhập tiên môn sẽ được tham gia

- Khi thành công chiếm được thành trì, sẽ nhận được thưởng công huân theo thời gian

- Công Huân có thể tích lũy nhận thưởng và dùng mua đồ trong Shop Công Huân 

2. Các Quy Tắc:

Hướng Dẫn

Shop Công Huân

II. Các Bước

1. Chọn Khu Vực

2. Chọn Thành

III. Quân Hồn

- Sử dụng vật phẩm Quân Hồn để nâng cấp Quân Hồn

- Cấp Quân Hồn càng cao, buff toàn thể càng mạnh

Chúc các Tiên Hữu chơi game vui vẻ!

---------------------------------------------------------

VẠN GIỚI PK - MÌNH TA CHẤP HẾT
Fanpage: https://www.facebook.com/vangioipk
Group: https://www.facebook.com/groups/vangioipk
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/vangioipk
Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

Game