【Tính Năng】Thiện Cảm

[Tính Năng] Thiện Cảm Tướng

- Sử dụng đạo cụ tương ứng với phẩm chất: xanh, cam, đỏ để tặng quà cho Tướng, mỗi phẩm chất khác nhau sẽ tăng lượng điểm thân mật khác nhau.

- Đủ điểm thân mật sẽ  tăng thuộc tính, ngoài ra còn được tướng tặng quà lại: Mảnh tướng, KNB,...

Thiện Cảm Tướng