【Tính Năng】Triệu Hồi Ngũ Hành

Chia ra làm 6 loại triệu hồi cấp cao liên quan đến các tính năng game

1. Triệu Hồi Tọa Kỵ

- Triệu hồi ra đá ngũ hành, đan tọa kỵ, hóa hình đan ... Có tỷ lệ cao ra mảnh tọa kỵ hoặc nguyên con tọa kỵ  

- Mỗi lần triệu hồi sẽ tính điểm thêm điểm triệu hồi, tiêu hao 1000 điểm triệu hồi, chắc chắn nhận được tọa kỵ ngẫu nhiên

Triệu Hồi Tọa Kỵ